2.Tư vấn chuyển giao công nghệ dây truyền sản xuất công nghiệp

3.Gía, kệ, tủ điện, tủ hồ sơ, xe đồ, xe đẩy

0%

Gía kệ

0 đ Liên hệ
0%

Tủ điện

0 đ Liên hệ
0%

Tủ hồ sơ

0 đ Liên hệ
0%

Xe đồ, xe đẩy

0 đ Liên hệ

5.Thiết bị,vật tư cho ngành kiến trúc, xây dựng dân dụng và công nghiệp

6.Cung cấp dịch vụ sơn tĩnh điện

7.Dịch vụ bảo hành sửa chữa thiết bị máy móc và các sản phẩm khác theo yêu cầu khách hàng.